محصولات و خدمات اپل سیرجان، بلوار سردار جنگل جنب بیمه آسیا، موبایل آرین http://www.aminx3s.ir 2020-10-20T00:13:53+01:00 text/html 2017-09-25T15:36:00+01:00 www.aminx3s.ir امین ده شیری رفع مشکلات اپلی http://www.aminx3s.ir/post/3 <p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><img src="http://s8.picofile.com/file/8307412684/problem.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8307412684/problem.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8307412684/problem.jpg" width="453" height="446"></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری <b>اپلی</b> خود را از ما بپرسید!</span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><br></a><font size="6"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"><span style="font-size: 36pt;" data-mce-style="font-size: 36pt;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;"></span></span></span></span></span></a><a title="آی دی اینستاگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.instagram.com/aminx3s" data-href="http://www.instagram.com/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span></span></a><a href="mailto: aminx3s@yahoo.com" target="_blank" title="ایمیل">Email: aminx3s@yahoo.com</a>&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8311935626/email_logo.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8311935626/email_logo.png" class="transparent" width="38" height="38"></font></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify"><font size="6"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></a><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"></span></a><a href="http://www.t.me/aminx3s" target="_blank" title="آی دی تلگرام">Telegram: @aminx3s</a><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;">&nbsp; </span><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" width="38" height="37"></span></a></font><br data-mce-bogus="1"></p><div align="center"><br></div> text/html 2017-09-25T15:35:21+01:00 www.aminx3s.ir امین ده شیری رفع ارور 1009 و محدودیت های اپل http://www.aminx3s.ir/post/2 <h2 style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</h2><p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s9.picofile.com/file/8305441142/eror_1009.jpg" alt="http://s9.picofile.com/file/8305441142/eror_1009.jpg" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8305441142/eror_1009.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="428" height="294"></p><h2 style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">دلیل نمایش پیغام ارور Error 1009&nbsp;چیست؟</h2><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">پیغام خطا یا <strong>ارور 1009</strong>&nbsp;(Your request cannot be processed. Error code: 1009) زمانی نمایش داده می‌شود که شما بخواهید محتوایی همچون برنامه یا بازی را از یک فروشگاه اپل &nbsp;(<strong>App Store</strong>) که آن فروشگاه به کشوری غیر از کشوری که شما به طور فیزیکی در آن قرار دارید اختصاص یافته، دانلود یا خرید نمایید. به طور غیرمستقیم دسترسی کاربران ایرانی به فروشگاه <strong>اپل </strong>مسدود شده است چرا که به دلیل مسئله تحریم کشور عزیزمان ایران توسط این شرکت آمریکایی (اپل)، اساساً <strong>ساخت اپل آیدی</strong> با مشخصات و آدرس ایران امکان پذیر نیست و تمامی اپل آیدی‌ها با مشخصات امریکا یا سایر کشورها بایستی ساخته شود. پس هنگامی که شما بخواهید محتوایی از فروشگاه App Store دانلود کنید به دلیل این‌ که مکان فیزیکی شما ایران است شما با ارور 1009 (Error 1009)&nbsp;مواجه خواهید شد. حتی ممکن است زمانی که از App Store هم استفاده نمی‌کنید مدام با این پیغام خطای 1009 در منوی اصلی یا درون اپلیکیشن‌ها مواجه شوید و علت آن این است که شما برنامه‌ای روی آیفون دارید که از اطلاعات اپل آیدی شما استفاده می‌کند و چون پیوسته در حال ارتباط با اپل است ارور 1009&nbsp;(Error 1009) نمایش داده می‌شود. چنانچه در رابطه با هر یک از بخش‌ها و مراحل شرح داده شده نیاز به توضیحات بیشتری داشتید، می‌توانید از طریق آی دی تلگرام زیر از ما راهنمایی دقیق‌تری بخواهید.</div><div style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">&nbsp;</div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 36pt;" data-mce-style="font-size: 36pt;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">برای </span><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;">رفع ارور با ما در ارتباط باشید!</span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><br></a><font size="6"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"><span style="font-size: 36pt;" data-mce-style="font-size: 36pt;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;"></span></span></span></span></span></a><a title="آی دی اینستاگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.instagram.com/aminx3s" data-href="http://www.instagram.com/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span></span></a><a href="mailto: aminx3s@yahoo.com" target="_blank" title="ایمیل">Email: aminx3s@yahoo.com</a>&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8311935626/email_logo.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8311935626/email_logo.png" class="transparent" width="38" height="38"></font></p><div align="center"><font size="6"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></a><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span></span></a><a href="http://www.t.me/aminx3s" target="_blank" title="آی دی تلگرام">Telegram: @aminx3s</a><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">&nbsp; </span></span><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" width="38" height="37"></span></span></a></font></div><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="center"></p> text/html 2017-09-25T15:33:00+01:00 www.aminx3s.ir امین ده شیری ساخت اپل آی دی با اسم دلخواه http://www.aminx3s.ir/post/1 <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://s8.picofile.com/file/8305440300/Apple_ID.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8305440300/Apple_ID.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8305440300/Apple_ID.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="490" height="319"></p><p style="text-align: justify;" data-mce-style="text-align: justify;">اپل آیدی های ساخته شده با آدرس آمریکا، دائمی و بدون محدودیت زمانی می باشند و <strong>قابلیت تغییر رمز، ایمیل و اطلاعات امنیتی</strong> توسط خود شما را دارند. <strong>اپل ایدی های ما معاف از مالیات هستند</strong> ( اطلاعات پرداخت آنها ایالت های بدون مالیات آمریکا انتخاب شده اند) و در زمان خرید از اپ استور هزینه ای بابت مالیات از شارژ اکانتتان کم نمی شود. در صورت انتخاب اپل آیدی با ایمیل دلخواه، اپل ایدی بر روی ایمیل شخصیتان و با رمز عبور دلخواه شما ساخته می شود. همچنین در صورت تمایل می توانید اقدام به خرید اپل آیدی آماده آمریکا (با ایمیل انتخابی ما و تحویل فوری پس از خرید) نمایید.</p><div style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;"><span style="font-size: 36pt;" data-mce-style="font-size: 36pt;"><strong><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-size: x-large; color: #0000ff;" data-mce-style="font-size: x-large; color: #0000ff;">برای سفارش با ما در ارتباط باشید!</span><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;"><br></span></span></strong></span></p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify">&nbsp;</p><p style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;" align="justify"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><br></a><font size="6"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"><span style="font-size: 36pt;" data-mce-style="font-size: 36pt;"><span style="color: #ff0000;" data-mce-style="color: #ff0000;"><span style="font-size: x-large;" data-mce-style="font-size: x-large;"></span></span></span></span></span></a><a title="آی دی اینستاگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.instagram.com/aminx3s" data-href="http://www.instagram.com/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span></span></a><a href="mailto: aminx3s@yahoo.com" target="_blank" title="ایمیل">Email: aminx3s@yahoo.com</a>&nbsp; <img src="http://s8.picofile.com/file/8311935626/email_logo.png" alt="http://s8.picofile.com/file/8311935626/email_logo.png" class="transparent" width="38" height="38"></font></p><font size="6"><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></a><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span></span></a><a href="http://www.t.me/aminx3s" target="_blank" title="آی دی تلگرام">Telegram: @aminx3s</a><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"></span><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;">&nbsp; </span></span><a title="آی دی تلگرام" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://www.t.me/aminx3s" data-href="http://www.t.me/aminx3s"><span style="font-size: xx-large;" data-mce-style="font-size: xx-large;"><span style="color: #3366ff;" data-mce-style="color: #3366ff;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" alt="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8306062426/telegram_logo.jpg" width="38" height="37"></span></span></a></font> <br></div><div style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;" data-mce-style="text-align: center;">&nbsp;</div>